Lichidator judiciar

Oferim următoarele servicii:

• consultanta pentru persoane aflate in dificultate financiara, respectiv: societati comerciale, asociatii si fundaţii, persoane fizice autorizate si alte persoane sub incidenta Legii nr.85/2006;
• reorganizare si intocmire Plan de reorganizare a societatii;
• administrare judiciara;
• lichidare voluntara prin Registrul Comertului;
• lichidare administrativa pentru societati dizolvate din oficiu;
• lichidare judiciara (fara dizolvare);
• faliment;
• licitatii; intermedieri vanzari bunuri mobile si imobile;
• servicii de avocatura in litigii comerciale;
• servicii de avocatura în proceduri de insolventa, atat pentru creditor, cat si pentru debitor (consiliere, reprezentare in instanta, formularea unor contestatii: impotriva deschiderii procedurii insolventei, impotriva tabelului creditorilor, impotriva unor masuri luate de lichidator; propunerea si întocmirea Planului de reorganizare; managementul reorganizarii; servicii de Administrator special;
• servicii de avocatură pentru lichidatori in recuperarea unor creante de la terti sau bunuri de la terti, pentru aducerea lor la masa credala;
• alte servicii de avocaturt oferite lichidatorilor;
• orice alte servicii legate direct sau indirect de procedura insolvenţei.