Ce este auditorul financiar si ce activitati poate desfasura?

Ce este auditorul financiar si ce activitati poate desfasura?

Un auditor financiar este o persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate in conditiile specificate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

In Romania, dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar se acorda de catre Camera Auditorilor Financiari.

Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, pot desfasura, in baza articolului 3 din OUG nr. 75 din 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele activitati economico-financiare, in exercitarea independenta a profesiei:
• audit financiar;
• audit intern;
• consultanta financiar-contabila si fiscala;
• asigurarea managementului financiar-contabil;
• pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
• expertiza contabila;
• evaluare;
• reorganizare judiciara si lichidare.

Auditorii financiari pot desfasura activitatile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei.